Türkiye Endeksi

Kitle iletişimin çoğaldığı ve yaygınlaştığı günümüz dünyasında her gün yeni gelişmeler oluyor, dünyanın diğer ucundaki bir olay çok hızlı ve kolay bir şekilde yaşamış olduğumuzu çevreyi etkisi altına alabiliyor. Her gün yaşanılan hızlı gelişmeler karşısında yeni kararlar alınıyor, yeni kayıplar- yeni kazanımlar yaşanıyor, yeni arayışlara gidiliyor.

Adamor; toplumda yaşanan gelişmeler karşısında meydana gelen algıların, eğilimlerin, tercihlerin, değişimlerin dünü, bugünü ve yarını arasında bir köprü niteliği taşıyan gündem araştırmaları konusunda 11 yıllık deneyimi ile kamuoyuna ve müşterilerine bilimsel kriterleri esas alarak “DOĞRU BİLGİ ile KESİN SONUÇLAR” üretmek için Türkiye Endeksi aylık gündem araştırmaları paketi ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Adamor; müşterisinin belirlediği alanlar ve bilgi öncelikleri doğrultusunda stratejik kamuoyu araştırmaları gerçekleştirir. Araştırmalar ilgili alanda uzman bilim insanları tarafından hazırlanırken; şirket bünyesinde bulunan yetkin ve deneyimli araştırma ekibince yürütülür ve yine seçkin bilim insanları tarafından veri analizlerine tabi tutulur ve raporlaştırılır.

Tarafsız ve güvenilir olmayı ilke edinen Adamor, müşterisinin gereksinim duyduğu bilgiyi, doğruluğu ve etkinliği sınanmış bilimsel teknik ve yöntemlerle hazırlayarak; genel algılar, beklentiler ve tercihleri tespit ederek, hızlı, doğru ve kapsamlı bir şekilde müşterisine sunar.

Araştırma etiğine ve bilimsel gerçekliğe tavizsiz bağlı kalmanın gereğini yerine getirir.

Adamor, kurum ve şirketler tarafından araştırma için kendine tahsis edilen kurumsal bilgileri gizli tutarken, sahadan elde ettiği tüm bilgileri de yasal gizlilik ve sorumluluk çerçevesinde değerlendirir.

Türkiye Endeksi abonelik sistemi üzerinden müşterilerinin her ay düzenli olarak gündeme dair Tüm Türkiye'yi temsilen yapılan araştırmalar anketler, analizler ve araştırmalar yaparak kamuoyuna dair doğru ve kesin bilgi sahibi olmasını sağlar.

Her ay toplumu ve siyasi ortamı anlamaya yönelik temalar ele alınarak her yönüyle incelenmektedir. Örneğin;

Gündem

Seçim sonuçları

Siyasi kutuplaşma

Siyasi kimlikler

Dış Politika

İç Politika

Kadın

Gençlik

Eğitim

Spor

Özgürlükler

Turizm

Yerel Yönetimler

Ekonomi

Emlak

Kültür

Sosyal Yapı

Hukuk ve adalet anlayışı

Medya

Oluşturulan araştırma raporları sadece abone olan müşteriler tarafından okunup kullanılabilir. Türkiye Endeksi abonelik sistemine dâhil olan kurumlar veya kişiler belirli bir araştırmaya soru yerleştirebilirler.

Türkiye Endeksi Nasıl Çalışıyor

Endeks, Türkiye evreni hakkında genelleme yapmayı mümkün kılacak ve ele aldığı kütleyi anlaşılır kılacak veri setini NUTS 2 (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması-2) üzerinden hesaplayarak 26 ilde 2000 ile 3000 denek arasında bir örneklemle çalışacaktır. Araştırma Etiğinin bütün ayrıntılarına uygun bir şekilde hazırlanan Türkiye Endeksi toplumsal katman ve tabakaların düşüncelerini objektif bilgi harmanı mantığı ile ortaya koyacaktır. Toplumu ve siyaseti anlama kılavuzu niteliği taşıyan Türkiye Endeksi Ulusal ve Yerel Gündem Araştırması’nın bütünü sadece aboneler tarafından elde edilecektir. Araştırma raporunun en fazla beş maddesi ADAMOR tarafından kamuoyuyla paylaşılacak, geri kalan bütün maddelerin analizi sadece abonelere özel olacaktır. Rapor her ayın son günü abonelere ulaştırılarak gündemin doğru ve objektif anlaşılmasına hizmet edecektir.

TÜRKİYE ENDEKSİ'ne abone olan kurumlar, başta siyaset ve ekonomi olmak üzere toplumun düşünce katmanlarına her ay bir yeniden bakma ve orada yaşanan değişimleri gözlemleme şansına kavuşacaklardır.

Türkiye Endeksi Ulusal ve Yerel Gündem Araştırması, Türkiye’nin anlam haritası ile toplumun ve siyaset kurumlarının tarihsel yolculuğu sırasında bugünü anlamak ve geleceği kurmak isteyenlerin analitik düşünce kılavuzu olmayı hedeflemektedir...

Facebook LogoInstagram LogoTwitter LogoMore