Landing Image

İdealkent Yayınları

Kent, insan hayatının merkezine her geçen gün daha fazla yerleşiyor. Bütün dünyada kentleşmenin hızla artmaya devam edişi, kentte yaşayanlar kadar kentin dışında kalanları da kent bağımlı bir hayat yaşamaya zorluyor. Sunduğu çekici imkânlar ve yol açtığı sorunlarla birlikte kent, kimileri için bir rüyayı temsil ederken, kimileri içinse hayatı kâbusa çeviren bir mekân olarak öne çıkıyor. Bir bakıma, insana dair bütün meseleler hızla kentlileşiyor.

İdealkent, kenti akademik araştırmanın merkezî öğesi olarak belirleyerek, beşerî sorunlara ve bunların çözümüne dair kent merkezli bir bakış açısı üretmek üzere yayın yapmayı temel ilke olarak kabul ediyor, aslî ilgisini kent olarak tayin ederken, farklı disiplinlerin “kent”le kurdukları her türlü bağa açık olmak istiyor. Sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe, antropoloji, mimarî, şehir-bölge planlama, hukuk ve siyaset bilimi gibi alanlarda üretilen kente dair çalışmalara akademik bir zemin sunmayı arzuluyor.

Teorik metinler kadar, nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle üretilmiş bilgileri de önemsiyor ve ilgisini sadece Türkiye coğrafyasıyla sınırlamak istemiyor. Paris, Berlin ve Londra ile olduğu kadar Bağdat, Kahire, Tahran, Tokyo, Pekin, Canberra, Mexico City ve Rio ile de ilgilenerek global ölçekli tüm kentsel sorunlara yönelmeyi hedefliyor.

Facebook LogoInstagram LogoTwitter LogoMore