Landing Image

Opus - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Latince’de ESER anlamına gelen OPUS kavramından esinlenerek özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların akademik eserlerini bilim dünyasıyla buluşturmak üzere 2011 yılından itibaren OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi adı ile yayın hayatına başlamıştır.

OPUS “Toplum” odaklı olup, topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. Farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

Facebook LogoInstagram LogoTwitter LogoMore