Landing Image

Türkiye Endeksi

Türkiye Endeksi öncelikli olarak ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasal olayların seyrini ve etkilerini düzenli olarak ölçmeyi amaçlayan ve her ay tekrarlanan sosyolojik bir endekstir.1

Siyaset sahnesinde yaşanan gelişmelerin diğer bütün toplumsal durumları etkilediğini varsayarak Türkiye'de yaşanan olayların doğru okunması için gündemin belli periyotlarla fotoğrafının çekilmesi son derece önemlidir. Siyasetin belirlediği alanın toplumsal açıdan önemli olduğunu bilmekle birlikte ekonomiden kültüre, özgürlüklerden hukuk ve adalete toplumda oluşan algının da siyaset alanını belirlediği kuşkusuzdur.

Biz bütün toplumsal ve siyasal olayları bir bütün halinde ama birbirini etkileyen geçişgenliklerin de farkında olarak ortaya çıkartıyoruz. İç siyasetin dış siyaseti nasıl etkilediğini analiz ederken, ekonominin toplumsal izdüşümlerini de masaya yatırıyoruz. Halkın, siyasetin etki alanlarından doğrudan nasıl etkilendiğini simetrik ve asimetrik analizlerle anlamaya çalışırken uluslararası siyasetin Türkiye'ye düşen gölgesini nasıl okumamız gerektiğini de analitik bir yaklaşımla ele alıyoruz. Türkiye Endeksiile toplumu anlama ve algılama çabasının etrafında bütüncül bir perspektif ve derinlikli bir yaklaşımla "medyanın sunduğu gündemin" ötesinde, toplumun dinamiğinde atan gündemin diğer bütün sosyolojik katmanları nasıl yoğurduğunu da açığa çıkarıyoruz.

Facebook LogoInstagram LogoTwitter LogoMore