İlkelerimiz

ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, alanında uzman personeli ve ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin de desteğiyle doğru verileri, kısa sürede, objektif yorumlarla sunmaktadır.

Araştırma sürecinde saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü ve kamu yararını gözeten ADAMOR, her geçen gün hizmet kalitesini yükseltmeye odaklanmıştır. Ulusal çerçevede belirlenmiş standartlara ve süreçlere uyarak hazırlanan araştırmalar, toplumun refahı, toplumsal bilinç oluşturmaya ve kurumun hizmet idealleri doğrultusunda ilerlemektedir.

Alınan kararlarda ve yerine getirilen görevlerde adaletli, eşit ve dürüst olmak ilk sırada gelmektedir. Kesinlikle dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmemektedir.

ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi’nin hedefi, resmi veya gizli nitelikteki bilgileri araştırmalar süresince ve araştırmalar tamamlandıktan sonra dahi yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklamadan, elde edilen resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanmadan halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olmaktır.

Illustration
Facebook LogoInstagram LogoTwitter LogoMore