Illustration

“Doğru Bilgi, Objektif Analiz”

“Hayatın her alanında düşünce ve objektif bilgi” misyonuyla yeni bir döneme giriyoruz. ADAMOR olarak Türkiye'nin hızlı büyümesinde araştırmaya dayalı bilginin yol göstericiliğinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede 6 araştırma merkeziyle sorun odaklı raporlar, analizler ve araştırmalar yaparak kamuoyunun doğru bilgilenmesini amaçlıyoruz.

Toplumda yaşanan değişimlerin dünü, bugünü ve yarını arasında bir köprü niteliği taşıyan Kamuoyu Araştırmaları konusunda 10 yıllık deneyimi ile kamuoyuna ve müşterilerine bilimsel kriterleri temel alarak “KESİN SONUÇLAR” üreten ADAMOR aynı zamanda çözüm ürettiği kurumlara danışmanlık da yapmaktadır.

Temel dinamiğini toplumda yaşanan gelişmelerin daha sağlıklı bir şekilde anlaşılması üzerinde kuran ADAMOR geleceğe farklı bakanların çözüm ortağıdır. ADAMOR, Nitel ve nicel yöntemler başta olmak üzere bütün araştırma tekniklerini planlama, projelendirme ve uygulama konusunda uzmanlaşmış ekibiyle birçok araştırmaya imza atmıştır.

Facebook LogoInstagram LogoTwitter LogoMore