Araştırma Çözümleri

Ne?

Türkiye gündemini meşgul eden toplumsal ve politik konulara odaklanarak her ay düzenli kamuoyu araştırmaları yürütmekte ve sonuçlarını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktayız.

Türkiye Endeksi: Yerel ve Ulusal Gündem Araştırması, üç aylık periyodlarla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayının ilk haftasında yayınlanır. Türkiye Endeksi 6 temel bölümden oluşmaktadır:

 • Yaşam Kalitesi Endeksi
 • Ulusal Gündem Endeksi
 • Siyasal İlgi ve Tercihler Endeksi
 • Kurumsal İtibar Endeksi
 • Siyasi Liderlerin İtibar Endeksi
 • Yerel Gündem Endeksi
 • Siyaset ve Toplum Araştırmaları
 • Sağlık Araştırmaları
 • Ekonomi ve Pazar Araştırmaları
 • Eğitim Araştırmaları
 • Kent Araştırmaları
 • Çalışma Hayatı Araştırmaları
 • Sendikal Araştırmalar
 • Medya Araştırmaları
 • Gündem Analizleri
 • Pazar Analizleri
 • Stratejik Öngörü Analizleri
 • Proje Danışmanlığı
 • Kampanya Yönetimi
 • Bilimsel Yayın İçerik Danışmanlığı

Nerede?

Türkiye evrenini temsil eden örneklemlerle

Nasıl?

► Nitel Araştırma

 • Odak Grup Çalışmaları
 • Derinlemesine Görüşme
 • Workshop
 • Çalıştay
 • Beyin Fırtınası
 • Gözlem

► Nicel Araştırma

 • Yüzyüze görüşme
 • Bilgisayar Destekli Telefon Anketi
 • İnternet Anketi
 • Gizli Müşteri Araştırmaları

Neden?

ADAMOR, toplumu temel alan anket ve saha çalışmaları ile ortaya çıkardığı veri ve yorumlardan oluşan raporlar ile Türkiye’de yaşayanları ve ülkenin nabzını ölçmek, gündemi anlamak, farklı ölçekler ile bir temele oturtarak kurum ve kuruluş stratejilerini belirlemek ve toplumsal katkı sağlamak isteyen tüm kişi ve kurumlar için bir rehber oluşturma oluşturma amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Ne Zaman?

Kiminle?