+90 312 285 53 59


info@adamor.com.tr

1403 Cad. 10/5

Balgat/ANKARA

Z-Kütüphane Etki Analiz Araştırması | MEB

Z-Kütüphane Etki Analiz Araştırması | MEB

Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konan "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde kurulan Zenginleştirilmiş Kütüphanelerin (Z- kütüphaneler) tasarım, kullanım ve idare yönünden değerlendirilmesini yapmaktadır.

Araştırma, z-kütüphaneleri üç boyut (tasarım, kullanım ve idare) içerisinde inceleyerek bu önemli projenin ne ölçüde amacına uygun, yararlı ve işlevsel olarak hayata geçtiğini ölçmeyi; tasarım, kullanım ve idare boyutlarında var olan sorunları tespit etmeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır.

Bize Katılın

Proje bazlı araştırmalarımızda ekibimizde yer almak ister misiniz?