+90 312 285 53 59


info@adamor.com.tr

1403 Cad. 10/5

Balgat/ANKARA

Toplu Sözleşme Kazanımları Memnuniyet ve Etki Değerlendirme Araştırması | MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

Toplu Sözleşme Kazanımları Memnuniyet ve Etki Değerlendirme Araştırması | MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

Toplu Sözleşme Kazanımları Memnuniyet ve Etki Değerlendirme Araştırması ile öncelikli olarak 2015 yılı Toplu Sözleşmede elde edilen kazanımların katılımcılar tarafından nasıl karşılandığını ortaya koymayı ve yetkili sendikanın başarılı bulunup bulunmadığının ele alınarak bir sonraki toplu sözleşme sürecinde yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
 
Oluşturulan anket formu, Türkiye genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da bu kurum ve kuruluşlardan emekli olan 5128 katılımcı tarafından cevaplandırılmıştır. Çalışma İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması (İBBS) Düzey 2’de yer alan toplam 26 alt bölge ilinde gerçekleştirilmiştir.
 
Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgiler; ikinci bölümde sendikal durumdan memnuniyet ve değerlendirmeler ve üçüncü bölümde Toplu Sözleşme sonrası belli bazı kazanımlardan memnuniyet düzeyleri araştırılmıştır.

Bize Katılın

Proje bazlı araştırmalarımızda ekibimizde yer almak ister misiniz?