+90 312 285 53 59


info@adamor.com.tr

1403 Cad. 10/5

Balgat/ANKARA

Taşeronda Gelecek Beklentisi Araştırması | HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Taşeronda Gelecek Beklentisi Araştırması | HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Taşeronda gelecek beklentisi araştırması, kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya geçirilmelerine ilişkin yapılması öngörülen düzenlemelerle ilgili düşünce, talep ve beklentileri analiz etmeyi amaçlayan bir araştırmadır. Bu araştırma ile kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadro beklentileri ve özel sözleşmeli personel statüsüne ilişkin değerlendirmeleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Adamor Araştırma Şirketinin 26 ilde 3664 taşeron işçisiyle anket yoluyla gerçekleştirdiği bu araştırma, kamuda farklı işkollarında taşeron olarak çalışan sendikalı/sendikasız ve farklı demografik özelliklere sahip çalışanlar üzerinde yapılmıştır. Nicel ölçüm sınırlılıklarının aşılabilmesi için, katılımcıların ayrıntılı görüşlerinin not edildiği bir odak grup çalışması da araştırma bulgularına ilave edilmiştir. Anket uygulamasında çalışanların demografik ve çalışma özelliklerine ilişkin soruların yanında, özel sözleşmeli personel statüsü hakkındaki bilgi düzeyi, tutum ve sorun algısı yapılandırılarak katılımcılara yönlendirilmiştir.

Bize Katılın

Proje bazlı araştırmalarımızda ekibimizde yer almak ister misiniz?