+90 312 285 53 59


info@adamor.com.tr

1403 Cad. 10/5

Balgat/ANKARA

Sinema ve Festival İzleyici Eğilimleri Durum Tespit Araştırması | TRT AKADEMİ

Sinema ve Festival İzleyici Eğilimleri Durum Tespit Araştırması | TRT AKADEMİ

Hane halkı, sinema izleyicisi ve film festivali katılımcıları gibi üç farklı örneklem gurubunun film izleme ve sinemaya gitme pratiklerinin yanında, alan profesyonellerinin film festivallerinin sinema sektörü içindeki yeri, sorunları ve çözüm önerilerinin incelendiği bu araştırma, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın konusu kapsamlı ve çok boyutlu olduğundan hem nicel hem de nitel veri toplama tekniklerinin bir arada kullanılması gerekli görülmüştür.

Bize Katılın

Proje bazlı araştırmalarımızda ekibimizde yer almak ister misiniz?