+90 312 285 53 59


info@adamor.com.tr

1403 Cad. 10/5

Balgat/ANKARA

Ekonomi Araştırmaları

Ekonomi Araştırmaları

ADAMOR Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Merkezi; ekonomi alanında düşünce ve bilimsel bilgi üreten bir merkezdir. Hem makro hem de mikro düzeyde olmak üzere hedef kitlesi kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör (sivil toplum kuruluşları) olan bir araştırma, eğitim ve danışmanlık merkezidir.
 
ADAMOR Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Merkezi; ekonomiyle ilgili şirketler seviyesinden sektörel bir vizyon oluşturmanın yanında makro düzeyde ekonomi politikaları geliştiren, araştırmalar yaparak sorunların tespitini varolan gerçekler üzerinden okumayı temel ilke edinen bir düşünce merkezidir. Merkez, Ekonomi-politiğin pratikte karşılığını oluşturan Pazar hareketleri konusunda analiz ve danışmanlık yoluyla karar alma ve politika oluşturmaya yardımcı olmayı da hedeflemektedir. Temel amaç, Türkiye ekonomisinin güçlü bir zeminde sağlıklı bir şekilde büyüyerek bölgesinin ve dünyanın önemli ekonomik güçlerinden birisi olmasına katkıda bulunmaktır.
 
ADAMOR Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Merkezi, bilimsel ve kullanılabilir bilgi üreterek ekonomi alanında araştırma yapan, bilgi üreten bir referans merkezidir. 
 
PROGRAMLARIMIZ
 
Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları
 
Müşteri memnuniyeti araştırmaları, Mevcut ve olası müşterilerin, firma ve rakiplerinin ürün ve hizmetlerinden memnuniyet durumlarını ve varsa şikayet ya da beklentilerini ölçer.
 
Araştırmada, mevcut müşterinin varlığını sürdürmek ve memnuniyet derecelerini artırmak adına çalışmalar yapılırken, araştırmanın diğer ayağında beklentiler ve şikâyetler belirlenerek satışı doğrudan etkileyecek olan pazarlama ve farklılaşma stratejileri ile yeni müşteri kazanma yolları belirlenir.
 
Kurumsal Algı ve İtibar Araştırmaları
 
İş paydaşlarının firmayı nasıl algıladıklarını, onların gözündeki kurumsal itibarı öğrenmek ve stratejik planlamayı bu doğrultuda biçimlendirmeyi sağlar. İyi bir kurumsal algının bazı getirileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 
Müşteriler ürün veya hizmetleri satın almak için daha yüksek bedel öderler.
Müşteriler, ürün veya hizmetleri başkalarına tavsiye ederler.
Personel şirket başarısı için daha motiveli çalışır.
Üstün vasıflı kişiler şirkette çalışmak için istek duyar.
Şirket, yatırımcılar için cazip bir yatırım seçeneği haline gelir.
Kriz dönemlerinden daha az etkilenir.
Sektör ortalamasının üzerinde kar elde eder.
Şirket, projelerde hükümetten daha fazla destek görürsünüz 
 
Müşteri ve Pazar Segmentasyonu
 
Segmentasyon çalışmaları, ürün geliştirme ekibinin doğru ürünü, pazarlama ekibinin doğru mesajları ve doğru hedefi pazara iletmesine yardımcı olur.
 
Segmentasyon, Coğrafik (Ülke, bölge, kentsel, kırsal bölümlemeler), Demografik (Yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü, gelir, meslek, eğitim, din, milliyet, ırk),  Psikolojik (Sosyal sınıf, yaşam tarzı, kişilik tipi) Davranışsal, Ürün kullanımı, Marka Bağımlılığı ve Kullanıcının Tipi gibi katagorilere ayrılabilir.
 
Şirketlerin aktif oldukları, içinde yer aldıkları pazarı çok dikkatli bir şekilde segmentlere ayırmaları; müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması, şirket için daha karlı işler, büyüme için daha iyi olanaklar, daha fazla müşteri elde etme, hedef pazarla iletişim, pazardan daha yüksek pay kapmak gibi faydaları beraberinde getirecektir.
 
Markalaşma ve Marka Konumlandırma
 
Tüm firmalar markalarının hedef aldıkları tüketicilerce tanınmasını ve ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesini isterler.
 
Marka Araştırmaları, markaların tüketici gözünde imaj açısından birbirlerine karşı nasıl konumlandırıldıklarını inceler. Konumlandırma; markanızı hangi kesimlerin nasıl algılamasını istediğinize verdiğiniz cevaptır.
 
Marka Analizi ile incelenen markayı ve rakip iki markayı tanımlayan rasyonel ve duygusal özellikler, kategorideki markalarının birbirlerine karşı konumlanmaları, incelenen markanın gerçek imajı ile ulaşılmak istenilen imaj arasındaki ilişki ve bunun gibi sonuçlar elde edilebilir.
 
Ayrıca, Marka araştırmaları, üreticinin markalaşırken zorlandığı konular ve tercih ettikleri yöntemler irdelenerek, taklitten kaçınma, kendi markasını oluşturmak için işletmenin yeterli destek alıp almadığını ölçer. Küçük işletmelerin marka bilincini, markalaşmayla ilgili düşüncelerini, markalaşmak adına izledikleri yolları, çekincelerini belirlemek ve markalaşmaya teşvik amaçlanmakta, markalaşmış şirketler için ise yine marka algısı ve var olan markalarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili ne tür önlemler aldıkları araştırılır.
 
Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme
 
Araştırma; optimal ürün özelliklerinin belirlenmesinde, rekabete ve "ideal ürün"e göre ürün özelliklerinin değerlendirilmesinde, satın alma eğilimlerinin ve pazara uyumluluğunun tespitinde, ürün özelliklerinin ve değişikliklerinin incelenmesinde, pazar payı maksimizasyonu için ürün özelliklerinde yapılabilecek optimumların belirlenmesi odaklı sonuçlar geliştirir.
 
Reklam Etkinlik Araştırması
 
Reklam etkinlik araştırmalarının ana işlevi daha iyi reklam yapabilmeye yardımcı olmak, yöneticiler için belirsizlikleri azaltarak başarı oranını artırmaktır. Araştırmada iki tip etki ölçülebilir: Reklamın satış üzerine etkisi ve iletişim üzerine etkisi. Bu ölçümler ile reklam bütçesinin ve hareketinin işletmeye sağladığı faydaları saptayıp, devam eden kampanya üzerindeki temellerin ve analizlerin saptanmasında yol gösterir.
 
Çalışan Memnuniyeti Araştırması
 
Yapılan işin kalitesi ve müşteri memnuniyetinin çalışanın iş doyumuyla ilgili olduğu bir gerçektir. ADAMOR, bu tip araştırmalarda çalışan memnuniyetini ölçüp, mevcut durumu ortaya çıkartıp, çalışan beklentileri ve sıkıntılarını ortaya koyarak, verimliliği en yüksek seviyeye çıkarmak amaçlı yol haritaları çizmektedir.
 
Tüketim Alışkanlıkları Araştırmaları
 
İnsanların alışveriş yaparken baz aldıkları en önemli kriter “ihtiyaç”tır. İhtiyaç ise gelişen teknoloji ve yaşam şartlarıyla birlikte değişmektedir. Üreticiler için bugünün ihtiyaçlarını belirlemek açıkmış gibi gözükse de, hızla değişen ihtiyaçların ileriki dönemlerde nelere dönüşeceklerini tespit etmek tek başlarına imkansızdır. Bu bağlamda tüketici alışkanlıklarını izlemek, hangi sosyo-demografik özelliklerdeki tüketicinin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek ve bunu uzun vadede tahmin etmek ADAMOR’un çalışma alanlarından birisidir.
 
Sektörel Araştırmalar
 
Sektörlerin ve üreticinin mevcut durumlarını inceleyip, hangi sektörde, hangi bölgede, hangi pazar ağları ile doğru yatırımı yapmasını belirlemek amaçlıdır. Üreticinin bilinçli yatırım yapmasını sağlayacak olan araştırmalar, girişimci için çok önemli bir gelecek öngörüsü ve yol haritası olmakla birlikte girişimciyi birçok riskten koruyacaktır.

Bize Katılın

Proje bazlı araştırmalarımızda ekibimizde yer almak ister misiniz?