+90 312 285 53 59


info@adamor.com.tr

1403 Cad. 10/5

Balgat/ANKARA

ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi hazırladığı araştırma ve raporlarda amaçladığı stratejiye uygun bir şekilde sahadan en iyi veriyi alacağı yöntemi kullanır. Nicel araştırma yöntemleri çok geniş kitlelerin bir olay ya da olgu hakkında ne düşündüğüne daha verimli bir şekilde ulaşmayı mümkün kılarken ayrıntılı bilgilere ulaşma konusunda ise nitel veri toplama yöntemini tercih etmektedir. Gerçek bilginin elde edilmesi için en ideal yöntemin ne olduğuna ise yılların verdiği araştırma birikimiyle belirlenir.
 
Nitel Araştırma
Odak Grup Çalışmaları
Derinlemesine Görüşme
Workshop
Çalıştay
Beyin Fırtınası
Gözlem
Nicel Araştırma
Yüzyüze görüşme
Bilgisayar Destekli Telefon Anketi
İnternet Anketi
Gizli Müşteri Araştırmaları
 
 

Bize Katılın

Proje bazlı araştırmalarımızda ekibimizde yer almak ister misiniz?